Як створити дитячий будинок сімейного типу

Ми зібрали інформацію для родин, які хочуть організувати дитячій будинок сімейного типу (ДБСТ). Хто може створювати, який вік вихователів, які вимоги до них. Мета проєкту підтримки ДБСТ у Харківській області, який реалізують – БФ “‎Глобаль2000 дітям України” та БО “БФ Волонтери: Дорослі-Дітям” – допомагати створювати нові ДБСТ, щоб діти виховувались в родинах. Ми й надалі будемо збирати корисну інформацію для майбутніх батьків-вихователів.

Громадяни України мають право створювати дитячі будинки сімейного типу – це одна з форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 564 від 26.04.2002.

Кількість дітей в ДБСТ – від 5 до 10. Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18 років. В разі продовження навчання у професійно-технічному або вищому навчальному закладі  – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.

  • Вік батьків-вихователів

Влаштування дітей у ДБСТ проводиться з урахуванням віку вихователів та дітей, на час досягнення обома батьками пенсійного віку вихованці повинні досягти віку вибуття з дитячого будинку. У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. 

В окремих випадках за згодою сторін дитячий будинок сімейного типу може функціонувати й після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, але не більше ніж протягом п’яти років.

Не допускається одночасне застосування різних форм влаштування дітей у ДБСТ, крім випадків, коли батьки-вихователі перебувають з підопічним у сімейних чи родинних відносинах.

  • Дохід сім’ї кандидатів у вихователі:

Середньомісячний сукупний дохід в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців до звернення про створення ДБСТ не може бути меншим від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

  • Які потрібні документи для створення ДБСТ:

-заява кандидатів у батьки-вихователі про утворення дитячого будинку сімейного типу із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань;

-довідка про склад сім’ї (форма 3);

-копія свідоцтва про шлюб (для подружжя);

-довідка про проходження курсу підготовки та рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

-копії паспортів;

-довідка про доходи за останні шість місяців або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку);

-довідка про наявність / відсутність виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;

-довідка про стан здоров’я вихователів та осіб, які проживають разом з ними;

-письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі, засвідчена нотаріально.

За консультацією про створення ДБСТ треба звертатися до місцевої служби у справах дітей.

Хто не може створювати ДБСТ:

-особи, з якими проживають члени сім’ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, відкриту форму туберкульозу, психічні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства, хворі на СНІД.

-особи, визнані недієздатними або обмежено дієздатними;

-особи, позбавлених батьківських прав;

-особи, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним; опіку було припинено з їх вини;

-особи, які за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

-особи, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному  чи  наркологічному диспансері;

-особи, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;  

-особи, які страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ;

-особи, які були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу  наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

-особи, які  не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу).

Цей проєкт створено завдяки отриманому гранту від Програми «Підтримка організацій громадянського суспільства (ОГС)» в Україні у межах  фінансової підтримки Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії. Програма реалізується Crown Agents у партнерстві з International Alert і у співпраці з Crown Agents in Ukraine. Зміст не обов’язково відображає погляди Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії, погляди Crown Agents, International Alert та Crown Agents in Ukraine. Всю інформацію про критерії, допустимі витрати та вимоги до заявників можна знайти на https://www.facebook.com/UASupportCSO